<div align="center"> <h1>SocjalGadu</h1> <h3>Socjalgadu</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.lazowianie.pl/sg/index.html" rel="nofollow">www.lazowianie.pl/sg/index.html</a></p> </div>